VANNBRUKSPLANLEGGING
- Romerike

På grunn av forurensningssituasjonen i vassdragene på Romerike, tok ANØ initiativ overfor Akershus fylkeskommune om å ta i bruk vannbruksplanlegging som et planleggingsverktøy i den kommunale og regionale forvaltningen. Fylkeskommunen vedtok på basis av dette å opprette et eget politisk utvalg som skulle ivareta dette. Utvalget fikk navnet Romerike Vannbruksplanutvalg (Vannbruksplanutvalget - VBPU).

Daværende faglig leder Morten Nicholls v/ANØ, utarbeidet etter dette de innledende dokumentene til Romerike Vannbruksplanutvalg.

Vannbruksplanlegging Romerike, ANØ-rapport 33-86
Statusrapport 1. Planområdet Vorma, Glomma, Øyeren. ANØ-rapport 1-88
Forurensningsregnskap og -budsjett 1985-1995. Romerike. ANØ-rapport 51-89
Tiltaksanalyse for Glomma - Region Romerike. ANØ-rapport 40-91.
Kost-nytte analyse for Romerike. Kommunaltekniske anlegg. ANØ-rapport 40-93
Kostnadseffektivitetsanalyse for Romerike. NILF rapport C-025-93

Ytterligere dokumenter som utvalget har behandlet kan fås ved henvendelse til Akershus fylkeskommune.