OM VANN-MANNEN

 

Jeg er cand.real fra Universitetet i Oslo med limnologi som hovedfag, og har lang erfaring knyttet til flere sider av norsk vannforvaltning. Gjennom Vann-mannen kan jeg bistå deg på mange måter. 

 

Er du f.eks. privatperson, eier av et vannverk eller advokat, og trenger hjelp til å:

 

forstå regelverket innen vann og miljø,

bearbeide eller lage presentasjoner av data,

lage temakart som shape filer til bruk i GIS systemer,

få råd om prøvetaking av drikkevannet,

undersøke vannet i en elv, innsjø eller grunnvann,

klage på et pålegg fra kommunen eller annen myndighet.

 

Ta kontakt med Vann-mannen ved å fylle ut kontaktskjemaet. 

 

Spørsmål som kan besvares innenfor et tidsforbruk på 30 min blir fakturert med kr. 500.

Større oppgaver kan faktureres på timebasis eller som fast pris. Dette avtales i hvert tilfelle.

 

Jeg samarbeider med andre fagmiljø når oppdraget krever det.