FOSFATKAMPANJEN
- Romerikskampanjen for økt bruk av fosfatfrie vaskemidler

Fosfater som tilføres vassdragene fører til økt gjenngroing og mengder alger i vannet. Dette fører videre til at vassdraget blir mindre attraktivt som reakreasjonsområde eller andre formål, og i ytterste konsekvens til at fisk og flere andre organismer dør ut.

Gode erfaringer fra Mjøsaksjonen på 70-tallet la grunnlag for fosfatkampanjen på Romerike, der fokus var rettet mot fosfater i vaskemidler. Kampanjen fikk stor lokal og også nasjonal oppmerksomhet. Cornelis Smits i ANØ var pådriver for kampanjen og primus motor for gjennomføringen av denne. Det foreligger flere rapporter fra kampanjen. Noen kan lastes ned her. Øvrige rapporter forefinnes hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen.

Kampanjerapport for 1988, ANØ-rapport 1-89
Butikkundersøkelse 1988, ANØ-rapport 57-88
Kampanjerapport for 1987, ANØ-rapport 38-88
Kampanjerapport for 1986, ANØ-rapport 35-87
Romerikskampanjen for økt bruk av fosfatfrie vaskemidler, ANØ-rapport 34-86