ENGLISH

Highlights:

Morten Nicholls er cand.real fra Universitetet i Oslo, med limnologi som hovedfag.


Disse hjemmesidene gir over-sikt over faget limnologi, hva jeg har arbeidet med, samt noen rapporter eller artikler som jeg har utarbeidet på vegne av forskjellige arbeidsgivere.


Trenger du bistand innen vann og miljø så ta kontakt.

Jeg har arbeidet med miljø-forvaltning, hvor hovedvekten har vært på ytre miljø, forurensninger, ressursspørsmål, arealforvaltning og bruk av vassdrag. Det vil si vannressursforvaltning i vid forstand.

 

Etter august 1998 har jeg  arbeidet innen den offentlige næringsmiddelsektoren, med spesielt vekt på drikkevann-forvaltningen, herav utarbeiding av forskrifter, veiledninger og Nasjonale mål for vann og helse.

 

Jeg har lang erfaring knyttet til formidling av miljøfaglige problemstillinger, både gjennom forskjellige fagrapporter og som foredragsholder.

 

................................................

e-mail:nicholls@online.no

................................................

 

 

 

 

 

Møte i FNs hovedkvarter i Geneve

Begivenheter:

Januar 1981

Begynte ved Norsk institutt for vannforskning. Utarbeidet det organisatoriske og faglige grunnlaget for "Samlet Plan for vassdrag".

 

Februar 1984

Begynte som faglig leder ved Avløpssambandet Norde Øyeren (ANØ). Utarbeidet en lang rekke rapporter om vannkvaliteten i vassdragene på Romerike, og tiltak som kunne gjøres for å bedre på forholdene. Vurderte konsekvenser som ny hovedflyplass på Gardermoen bl.a. kunne ha på vassdraget Leira.

 

August 1993

Begynte som leder av forurensningsseksjonen hos Fylkesmannen i Rogaland. Benyttet erfaringene fra bl.a. Romerike til å legge til rette for etablering av Aksjon Jærvassdrag. Utarbeidet oversikt over hvilke rensekrav som skulle legges til grunn for avløpsvann i fylket, og hvordan fiskeoppdrett påvirket fjordområdene.

 

August 1998

Begynte å arbeide med drikkevann-forvaltning ved Statens nærings-middeltilsyn, senere Mattilsynet. Har deltatt aktivt i etableringen av dagens drikkevannsforvaltning og vann-forvaltning etter vannforskriften, samt utarbeiding av Nasjonale mål for vann og helse.

 

Januar 2019

Begynte egen rådgivningstjeneste innen vann og miljø. Gir hjelp til å forstå regelverket, sammenstilling av data, produksjon av shape filer og mye annet. Ta kontakt med Vann-mannen eller på e-post nicholls@online.no

MortenNicholls.com © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use